Referenties uit Sparrenburg

Aad van der Steen
Voorzitter wijkraad Sparrenburg

Een interactief sociaalmodel op wijkniveau dat werkt!
Wij zien dat mensen samen worden gebracht.

Terug